BudyneknrPiętroPowierzchnia (m2)StatusPlan 2D
A1M1043.57WolneZobacz
A1M2045.05WolneZobacz
A1M3027.34WolneZobacz
A1M4047.88WolneZobacz
A1M5155.34WolneZobacz
A1M6144.89WolneZobacz
A1M7127.21WolneZobacz
A1M8158.52WolneZobacz
A1M9255.17WolneZobacz
A1M10244.89WolneZobacz
A1M11227.09WolneZobacz
A1M12258.52WolneZobacz
A1M13040.71WolneZobacz
A1M14027.34WolneZobacz
A1M15045.04WolneZobacz
A1M16043.57WolneZobacz
A1M17157.85WolneZobacz
A1M18127.21WolneZobacz
A1M19144.89WolneZobacz
A1M20155.34WolneZobacz
A1M21258.37WolneZobacz
A1M22227.09WolneZobacz
A1M23244.89WolneZobacz
A1M24255.17WolneZobacz
A2M1043.57WolneZobacz
A2M2045.04WolneZobacz
A2M3027.34WolneZobacz
A2M4047.88WolneZobacz
A2M5155.34WolneZobacz
A2M6144.89WolneZobacz
A2M7127.21WolneZobacz
A2M8158.53WolneZobacz
A2M9255.17WolneZobacz
A2M10244.76WolneZobacz
A2M11227.09WolneZobacz
A2M12258.52WolneZobacz
A2M13040.71WolneZobacz
A2M14027.34WolneZobacz
A2M15045.05WolneZobacz
A2M16043.57WolneZobacz
A2M17158.53WolneZobacz
A2M18127.21WolneZobacz
A2M19144.89WolneZobacz
A2M20155.34WolneZobacz
A2M21258.37WolneZobacz
A2M22227.09WolneZobacz
A2M23244.89WolneZobacz
A2M24255.17WolneZobacz
A3M1043.57WolneZobacz
A3M2045.05WolneZobacz
A3M3027.34WolneZobacz
A3M4047.88WolneZobacz
A3M5155.34WolneZobacz
A3M6144.89WolneZobacz
A3M7127.21WolneZobacz
A3M8158.53WolneZobacz
A3M9255.17WolneZobacz
A3M10244.76WolneZobacz
A3M11227.09WolneZobacz
A3M12258.37WolneZobacz
A3M13040.71WolneZobacz
A3M14027.34WolneZobacz
A3M15045.05WolneZobacz
A3M16043.57WolneZobacz
A3M17157.85WolneZobacz
A3M18127.21WolneZobacz
A3M19144.89WolneZobacz
A3M20155.34WolneZobacz
A3M21258.37WolneZobacz
A3M22227.09WolneZobacz
A3M23244.76WolneZobacz
A3M24255.34WolneZobacz
B1M1040.84WolneZobacz
B1M2036.08WolneZobacz
B1M3035.38WolneZobacz
B1M4154.81WolneZobacz
B1M5135.93WolneZobacz
B1M6154.39WolneZobacz
B1M7254.65WolneZobacz
B1M8235.93WolneZobacz
B1M9254.27WolneZobacz
B1M10154.26WolneZobacz
B1M11135.93WolneZobacz
B1M12154.81WolneZobacz
B1M13254.27WolneZobacz
B1M14235.93WolneZobacz
B1M15254.63WolneZobacz
B2M1040.84WolneZobacz
B2M2036.08WolneZobacz
B2M3035.38WolneZobacz
B2M4154.81WolneZobacz
B2M5135.93WolneZobacz
B2M6154.39WolneZobacz
B2M7254.65WolneZobacz
B2M8235.93WolneZobacz
B2M9254.27WolneZobacz
B2M10035.38WolneZobacz
B2M11036.08WolneZobacz
B2M12040.84WolneZobacz
B2M13154.26WolneZobacz
B2M14135.93WolneZobacz
B2M15154.81WolneZobacz
B2M16254.27WolneZobacz
B2M17235.93WolneZobacz
B2M18254.63WolneZobacz
B3M1040.84WolneZobacz
B3M2036.08WolneZobacz
B3M3035.38WolneZobacz
B3M4154.81WolneZobacz
B3M5135.93WolneZobacz
B3M6154.39WolneZobacz
B3M7254.65WolneZobacz
B3M8235.93WolneZobacz
B3M9254.27WolneZobacz
B3M10035.38WolneZobacz
B3M11036.08WolneZobacz
B3M12040.84WolneZobacz
B3M13154.26WolneZobacz
B3M14135.93WolneZobacz
B3M15154.81WolneZobacz
B3M16254.27WolneZobacz
B3M17235.93WolneZobacz
B3M18254.63WolneZobacz
B4M1040.84WolneZobacz
B4M2036.08WolneZobacz
B4M3035.38WolneZobacz
B4M4154.81WolneZobacz
B4M5135.93WolneZobacz
B4M6154.39WolneZobacz
B4M7254.65WolneZobacz
B4M8235.93WolneZobacz
B4M9254.27WolneZobacz
B4M10035.38WolneZobacz
B4M11036.08WolneZobacz
B4M12040.84WolneZobacz
B4M13154.26WolneZobacz
B4M14135.93WolneZobacz
B4M15154.81WolneZobacz
B4M16254.14WolneZobacz
B4M17235.93WolneZobacz
B4M18254.63WolneZobacz